2 posts
0
new
Go to last post
CẦN BỘ CÀI ĐẶT TEKLA 21.1
11.06.2020 05:49

Tôi cần bản cài đặt Tekla phiên bản 21.1, xin giúp tôi với.

1 Upvote

Hi,
we only provide the latest version on Tekla Structures on Tekla Campus.

No Upvotes